Author: Dana

II. JAK MÍT V POŘÁDKU DOKUMENTACI ZŠ a SŠ z hlediska požadavků právních předpisů

aneb postupy, požadavky a zaměření ČŠI.  Cílem vzdělávacího kurzu je přiblížit účastníkům povinnosti ředitele školy související s vedením dokumentace základní i střední školy. Prostor bude i pro diskusi a vzájemné předávání zkušeností. Účastníci získají odborné informace od fundované osoby. Prodiskutují otázky