Author: Dana

II. JAK MÍT V POŘÁDKU DOKUMENTACI ZŠ a SŠ z hlediska požadavků právních předpisů

aneb postupy, požadavky a zaměření ČŠI.  Cílem vzdělávacího kurzu je přiblížit účastníkům povinnosti ředitele školy související s vedením dokumentace základní i střední školy. Prostor bude i pro diskusi a vzájemné předávání zkušeností. Účastníci získají odborné informace od fundované osoby. Prodiskutují otázky

III. Finance školy – odpovědnost ředitele aneb jak správně nakládat se zdroji rozpočtu školy

Dohody o PP – co vše lze domlouvat za úplatu? Praktické náměty, konkrétní příklady – rozpočty specifických akcí školy – např. reciproční mezinárodní výměny, školy v přírodě. Cesťáky – praktické vyřizování, finanční zdroje a jejich alternativy. PC programy na účetnictví, vedení

III.Inkluzivní vzdělávání – východiska, principy, praktické rady a zkušenosti

Kurz je vedený interaktivními metodami. Prostřednictvím metod a forem aktivního učení se seznámíme se strategiemi výuky, které umožňují respektovat individuální možnosti, tempo a odlišnosti (sociální, kulturní, zdravotní, náboženské apod.) každého žáka. Budeme analyzovat své vzdělávací potřeby směrem k inkluzi. Společně