Author: Hanka

Inkluzivní vzdělávání

Východiska, principy, praktické rady a zkušenosti odborníka na inkluzivní vzdělávání. Kurz je vedený interaktivními metodami. Prostřednictvím metod a forem aktivního učení se seznámíme se strategiemi výuky, které umožňují respektovat individuální možnosti, tempo a odlišnosti (sociální, kulturní, zdravotní, náboženské apod.) každého