Cyklus pro ředitele i učitele MŠ, ZŠ, SŠ

Každý kurz je vedený velmi prakticky s konkrétními návody, příklady z praxe. Lze se účastnit jednoho kurzu, dvou nebo celého cyklu. Doporučujeme pro maximální efektivitu navštívit celý cyklus.

I. Jak úspěšně komunikovat a domluvit se (nejen s rodiči)

Argumentace, co dělá ředitel/ka, učitel/ka úspěšný/á v komunikaci. Analýza postupu jednání. Tvorba zásobníku klíčových slov školy. Osnova struktury jednání. Otázky pro druhého – otevřené otázky, uzavřené otázky, intonace kladení otázek. Jak mohou být stížnosti užitečné a jak je efektivně řešit. Jak