Kurzy pro ředitele i učitele ZŠ a SŠ

I. Jak komunikuje úspěšný/á ředitel/ka, učitel/ka

Argumentace, co dělá ředitel/ka, učitel/ka úspěšný/á v komunikaci. Analýza postupu jednání. Tvorba zásobníku klíčových slov školy. Osnova struktury jednání. Otázky pro druhého – otevřené otázky, uzavřené otázky, intonace kladení otázek. Jak mohou být stížnosti užitečné a jak je efektivně řešit. Jak

II. JAK MÍT V POŘÁDKU DOKUMENTACI ZŠ a SŠ z hlediska požadavků právních předpisů

aneb postupy, požadavky a zaměření ČŠI.  Cílem vzdělávacího kurzu je přiblížit účastníkům povinnosti ředitele školy související s vedením dokumentace základní i střední školy. Prostor bude i pro diskusi a vzájemné předávání zkušeností. Účastníci získají odborné informace od fundované osoby. Prodiskutují otázky

III. Finance školy – odpovědnost ředitele aneb jak správně nakládat se zdroji rozpočtu školy

Dohody o PP – co vše lze domlouvat za úplatu? Praktické náměty, konkrétní příklady – rozpočty specifických akcí školy – např. reciproční mezinárodní výměny, školy v přírodě. Cesťáky – praktické vyřizování, finanční zdroje a jejich alternativy. PC programy na účetnictví, vedení