II. Jak efektivně vést porady

Proč vést, příp. se účastnit porady?

Různé typy porad.

Jak se připravit, vést a ukončit poradu, aby byla efektivní, užitečná?

Význam a vliv prostředí ve kterém se porada koná.

Doporučená pravidla pro styl komunikace během porady.

Příklady z praxe.

 

Školí: PhDr. Jan Gruber, Ph.D.

Absolvent UK – FF, obor psychologie a sociální psychologie, vysokoškolský učitel. Řadu let úspěšně působí jako lektor v oborech psychologie a dalších společenskovědních a humanitních oborů, v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Působí mj. jako konzultant a recenzent publikací, odborných a vědeckých prací.

 

 

Dne: středa 21. 3. 2018                                     

Čas: 9,00 hod. – 14,30 hod.

Místo konání: ZŠ Vodičkova, Praha         

Kurzovné: 990 Kč nebo cena za celý cyklus 3 seminářů 2470 Kč

 

Kurzu v rámci cyklu se může účastnit kdokoli ze školy.

Přihláška na celý cyklus se váže na školu, nikoli jednotlivce.

 

přihlášky ZDE

II. Jak efektivně vést porady