II. Kooperativní učení v Třídním vzdělávacím programu MŠ

POZOR, ZMĚNA TERMÍNU!

Tvorba Třídního vzdělávacího programu. Plánování nabídky činností pro děti během školního roku.

Kooperativní učení jako příležitost být v souladu s RVP PV.

Příklady dobré praxe.

Diskuse.

Inspirace vytvořenými TVP z jiných MŠ.

 

Školí: Bc. Diana Roubová – vystudovala obory předškolní vzdělávání a speciální pedagogiku. Je ředitelkou jeslí, mateřské školy a základní školy. Certifikovaná lektorka s dlouholetou praxí.

 

Dne: středa 25. 4. 2018                                   

Čas: 9,00 hod. – 14,30 hod.

Místo konání: ZŠ Vodičkova, Praha

Kurzovné: 990 Kč  nebo cena za celý cyklus 3 seminářů 2 470 Kč

 

Kurzu v rámci cyklu se může účastnit kdokoli ze školy.

Přihláška na celý cyklus se váže na školu, nikoli jednotlivce.

 

přihlášky ZDE

II. Kooperativní učení v Třídním vzdělávacím programu MŠ