III. Jak jednat a vyjednat, co chceme

Různé druhy typologie lidí, které řídíme a kteří řídí nás, se kterými jednáme a vliv typu na průběh a výsledek jednání.

Zákonitosti neverbální i verbální komunikace.

Chyby při posuzování a hodnocení jiných osob.

Příprava, průběh a závěr jednání.

Strategie a taktiky vyjednávání.

Jak čelit nátlakovým taktikám.

Konkrétní návody a příklady z praxe.

 

Školí: PhDr. Jan Gruber, Ph.D.

Absolvent UK – FF, obor psychologie a sociální psychologie, vysokoškolský učitel. Řadu let úspěšně působí jako lektor v oborech psychologie a dalších společenskovědních a humanitních oborů, v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Působí mj. jako konzultant a recenzent publikací, odborných a vědeckých prací.

 

Dne: středa 18. 4. 2018                                   

Čas: 9,00 hod. – 14,30 hod.

Místo konání: ZŠ Vodičkova, Praha

Kurzovné: 990 Kč nebo cena za celý cyklus 3 seminářů 2 470 Kč

 

Kurzu v rámci cyklu se může účastnit kdokoli ze školy.

Přihláška na celý cyklus se váže na školu, nikoli jednotlivce.

 

přihlášky ZDE

 

 

 

III. Jak jednat a vyjednat, co chceme