III. Jak si aktualizovat či vylepšit ŠVP pro svoji mateřskou školu

aneb máme v souladu svůj ŠVP MŠ dle RVP PV MŠMT pro kontrolu ČŠI?

Pro velký úspěch opět zařazeno!

Školní vzdělávací program (dále ŠVP) představuje povinný dokument o výchově a

vzdělávání předškolních dětí ve vaší mateřské škole.

Chcete mít jistotu, že váš ŠVP je v souladu s NOVÝM Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání?

Legislativní základ.

Zásadní novinky, které je nutné do ŠVP MŠ zapracovat.

Umožňuje vám váš  ŠVP  reagovat na měnící se podmínky a požadavky v oblasti předškolní výchovy a vzdělávání?

Ukázky dobré praxe.

 

Školí: PaedDr. Lenka Burdíková

Lektorka vystudovala Předškolní pedagogiku na UK v Praze, Speciální pedagogiku, Management a řízení školy. Má zkušenosti jako učitelka i ředitelka MŠ. Je dlouholetá lektorka vzdělávání dospělých. Pracuje mj. jako externí vyučující na PedF Karlovy Univerzity v Praze.

 

 

Den: středa 11. 4. 2018      

Čas: 9,00 hod. – 14,30 hod.

Místo konání: ZŠ Vodičkova, Praha

Kurzovné: 990 Kč  nebo cena za celý cyklus 3 seminářů 2470 Kč

 

Kurzu v rámci cyklu se může účastnit kdokoli ze školy.

Přihláška na celý cyklus se váže na školu, nikoli jednotlivce.

 

přihlášky ZDE

 

III. Jak si aktualizovat či vylepšit ŠVP pro svoji mateřskou školu