Inkluzivní vzdělávání

Východiska, principy, praktické rady a zkušenosti odborníka na inkluzivní vzdělávání.

Kurz je vedený interaktivními metodami. Prostřednictvím metod a forem aktivního učení se seznámíme se strategiemi výuky, které umožňují respektovat individuální možnosti, tempo a odlišnosti (sociální, kulturní, zdravotní, náboženské apod.) každého žáka. Budeme analyzovat své vzdělávací potřeby směrem k inkluzi. Společně rozebereme konkrétní příležitosti k aplikaci vnější i vnitřní diferenciace na škole

Lektor: Mgr. Jiří Hruška – lektor, konzultant, supervizor, mentor

Cena: 990 Kč/h + příp. cesta

Termín: dle dohody

 button
Inkluzivní vzdělávání
Tagged on: