Jak aktualizovat ŠVP pro MŠ

Jak si aktualizovat či vylepšit ŠVP pro svoji mateřskou školu aneb máme v souladu svůj ŠVP MŠ dle RVP PV MŠMT pro kontrolu ČŠI?

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

(Akreditované MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j. 15598/2016-2-437)

Váš Školní vzdělávací program (dále ŠVP) představuje povinný dokument o výchově a vzdělávání předškolních dětí ve vaší mateřské škole.
Chcete mít jistotu, že váš ŠVP je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy?
Umožňuje vám váš ŠVP reagovat na měnící se podmínky a požadavky v oblasti předškolní výchovy a vzdělávání?
Splňuje váš ŠVP všechny požadované náležitosti tak, jak je kontroluje Česká školní inspekce?
Chcete aktualizovat svůj ŠVP a pomohla by vám odborná nezávislá konzultace s metodikem?

 

Odborná konzultace k textu vlastního ŠVP má 2 varianty, které je možno kombinovat:
1. Metodikem doporučená úprava a změny v textu ŠVP. Tj. pošlete text e-mailem a vrátí se vám zpět s doporučenými změnami.
2. Osobní konzultace a metodické vedení aktualizace vašeho ŠVP. Tj. metodik přijede osobně za vámi a konzultace proběhne u vás.

 

Školí: PaedDr. Lenka Burdíková

Lektorka vystudovala Předškolní pedagogiku na UK v Praze, Speciální pedagogiku, Management a řízení školy. Má zkušenosti jako učitelka i ředitelka MŠ. Je dlouholetá lektorka vzdělávání dospělých. Pracuje mj. jako externí vyučující na PedF Karlovy Univerzity v Praze.

 

Cena: 990 Kč/h + příp. cestovné 5 Kč/km
Termín: dle dohody

button

 

 

 

 

Jak aktualizovat ŠVP pro MŠ
Tagged on: