Jak mít jistotu ve financích

Bezpečná profesionální konzultace pro vás vedená zkušenou odbornicí v oblasti ekonomiky a financování škol, která má dlouholeté zkušenosti s vedením účetnictví a PAPu i ve velkých školách s aktivy nad 100 mil. Kč a obratem v desítkách mil. Kč.

Mj. realizovala bezpočet interních auditů a konzultací ve školách po celé ČR – nastavení vnitřního kontrolního systému, účetní a ekonomické poradenství zahrnující daně a DPH…

· Chcete mít jistotu, co lze či nelze hradit ze školného, z doplňkové činnosti školy, z darů apod?
· Zajímá vás, jak mít plusový rozpočet akcí vaší školy?
· Legislativní úprava vs. praxe v oblastech financování školy – dotace, fondy, školné, příspěvky, granty, dary, doplňková činnost aj.
· Co má společného rozpočet školy a vztah školy se zřizovatelem?
· Mzdové prostředky – limit na zaměstnance, platy, OON, ONIV.
· Problematika financování asistentů pedagoga / žáka.
· Školní jídelna – kalkulace ceny oběda pro cizí strávníky.
· Škola v přírodě – rozpočet akce.
· Vnitřní kontrolní systém a směrnice.

Možnost interního auditu – zhodnocení současného stavu a návrh opravných mechanismů.

Čeká vás kontrola a pomohla by vám odborná nezávislá konzultace s odborníkem?

Mějte jistotu v současné praxi školních financí!

 

Odborná konzultace k financím školy má 2 varianty, které je možno kombinovat:

1. Konzultace proběhne u metodičky na pracovišti u Prahy

2. Osobní konzultace, kdy metodička přijede osobně za vámi a konzultace proběhne u vás.

 

Cena: 990 Kč/h + příp. cestovné

Termín: dle dohody

button

 

 

 

 

Jak mít jistotu ve financích
Tagged on: