I. Jak si aktualizovat či vylepšit ŠVP pro svoji mateřskou školu

PRO VELKÝ ÚSPĚCH NOVĚ ZAŘAZENO!

aneb máme v souladu svůj ŠVP MŠ dle RVP PV MŠMT pro kontrolu ČŠI?

Školní vzdělávací program (dále ŠVP) představuje povinný dokument o výchově a vzdělávání předškolních dětí ve vaší mateřské škole.

Chcete mít jistotu, že váš ŠVP je v souladu s NOVÝM Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání?

Legislativní základ.

Zásadní novinky, které je nutné do ŠVP MŠ zapracovat.

Umožňuje vám váš  ŠVP  reagovat na měnící se podmínky a požadavky v oblasti předškolní výchovy a vzdělávání?

Ukázky dobré praxe.

 

Školí: PaedDr. Lenka Burdíková

Lektorka pracuje mj. jako externí vyučující na PedF Karlovy Univerzity v Praze.

Tento kurz je akreditovaný MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j. 15598/2016-2-437.

 

Dne: středa 10. 5. 2017      

Čas: 9,00 hod. – 14,30 hod.

Místo konání: ZŠ Vodičkova, Praha

Kurzovné: 890 Kč nebo cena za celý cyklus 3 seminářů 2370 Kč

button

I. Jak si aktualizovat či vylepšit ŠVP pro svoji mateřskou školu
Tagged on:             

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *