Termíny:

21. 8. 2024 13:00 – 17:00 – 1. část

28. 8. 2024 13:00 – 17:00 – 2. část

11. 9. 2024 9:00 – 17:00 – 1 + 2. část

9. 10. 2024 13:00 – 17:00 – 1. část

16. 10. 2024 13:00 – 17:00 – 2. část

13. 11. 2024 9:00 – 17:00 – 1 + 2. část

11. 12. 2024 13:00 – 17:00 – 1. část

18. 12. 2024 13:00 – 17:00 – 2. část

Na základě vlastních dlouholetých zkušeností a pozitivních zpětných vazeb od ředitelek a ředitelů základních i mateřských škol Vám nabízíme možnost zúčastnit se online kurzu.
Spolupracovali jsme při tvorbě mnoha ŠVP MŠ a desítky, asi už i stovky ŠVP jsme již zkontrolovali.
Kurzy jsou akreditovány u MŠMT v systému DVPP pod názvem Jak si aktualizovat či vylepšit ŠVP pro svoji MŠ pod č. j. MSMT-7696/2021-4-206.

Váš Školní vzdělávací program (dále ŠVP) představuje povinný dokument o výchově a vzdělávání ve vaší mateřské škole.

Chcete mít jistotu, že váš ŠVP je v souladu s AKTUÁLNÍM Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní/základní vzdělávání, vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy?
Umožňuje Vám váš ŠVP reagovat na měnící se podmínky a požadavky v oblasti vzdělávání?
Splňuje váš ŠVP všechny požadované náležitosti tak, jak je kontroluje Česká školní inspekce?
Chcete aktualizovat svůj ŠVP a pomohla by vám odborná nezávislá konzultace s metodikem a posouzení ŠVP nebo jeho částí?

On-line kurz probíhá pomocí webové stránky meet.jit.si, kde nemusíte nic instalovat. Stačí vám běžný počítač, tablet či telefon. Před konáním kurzu Vám zašleme všechny potřebné informace pro připojení.

Kurzu se účastní malá skupina pedagogů, takže je prostor i na Vaše otázky.

Po konání kurzu obdržíte osvědčení.

Cena 1390 Kč.

Školí PaedDr. Lenka Burdíková