Jak úspěšně komunikovat a domluvit se

Řekni, co si myslíš, dosáhni, čeho chceš.

V rámci tohoto semináře se zaměříme na zvládnutí specifických rolí a rozvoj komunikačních dovedností v profesních komunikačních situacích nejen v prostředí školy – např. s kolegy, rodiči, nadřízenými, prostě s každým, s kým přicházíme do styku.

Během kurzu rozebereme komunikační situace a představíme si užitečné postupy, jak je řešit; třeba zvládání emocí u druhých i u sebe, jak zajistit, aby mne druhý slyšel, jak říci nepopulární zprávu…

Tématem semináře bude i orientace na řeč těla a neverbální komunikaci.

Bloky budou vedeny maximálně prakticky, s důrazem na řešení konkrétních situací podle zkušeností účastníků.

Školí: PhDr. Jan Gruber, Ph.D.

Absolvent UK – FF, obor psychologie a sociální psychologie, vysokoškolský učitel. Řadu let úspěšně působí jako lektor v oborech psychologie a dalších společenskovědních a humanitních oborů, v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Přes 8 000 spokojených klientů z řad specialistů a manažerů, přes 3 000 proškolených pedagogů, z nichž cca 1200 absolvovalo právě kurzy komunikačních dovedností… Autor odborných publikací z oblasti aplikované psychologie. Působí mj. jako konzultant a recenzent publikací, odborných a vědeckých prací.

Termín: dle dohody

Čas: A) 4 hod. nebo B) 8 hod.

Místo konání: dle dohody

Cena:

A) 6 990 Kč za 4 hod.

B) 10 990 Kč za 8 hod.

cestovné 5 Kč/km

Doporučený počet účastníků: 15 – 25

Kurz je určen pro sborovny.

Kurz je akreditován MŠMT.

 

button

 

 

 

 

Jak úspěšně komunikovat a domluvit se
Tagged on: