Jak úspěšně získat a realizovat dotační projekt

Finance z dotačních zdrojů jsou skvělou příležitostí, jak rozšířit finanční možnosti školy a realizovat užitečné a přínosné aktivity pro pedagogy i žáky.

 

V současné chvíli běží naplno programy strukturálních fondů EU.

Chcete mít možnost financovat další aktivity školy z externích zdrojů?

Chcete mít jistotu, že vaše žádost splňuje všechny formální náležitosti?

Chcete vědět, jak nejlépe formulovat texty v žádosti, aby splnily zadání výzvy a očekávání hodnotitelů?

V operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je přes 75 miliard Kč. Získejte část i pro svou školu!

Odborná konzultace k textu dotační žádosti má 2 varianty, které je možno kombinovat:
1. Konzultantem doporučená úprava a změny v textu dotační žádosti. Tj. pošlete text emailem a vrátí se vám zpět s doporučenými změnami.
2. Osobní konzultace a metodické vedení přípravy vaší žádosti. Tj. konzultant přijede osobně za vámi a konzultace proběhne u vás.

Cena: 990 Kč/h + příp. cestovné
Termín: dle dohody

button

 

 

 

 

 

Jak úspěšně získat a realizovat dotační projekt
Tagged on: