Nezisková organizace Centrum přátel aktivního učení vznikla jako navazující na občanské sdružení PAU o.s., které dlouhodobě působilo ve směru kladných změn v našem školství.

Naše zkušenosti tak čerpáme již od 90. let minulého století.

Naši lektoři:

PaedDr. Jan Tupý – pro základní školy

Lektor vystudoval učitelství pro základní a střední školy na FTVS UK v Praze, obor tělesná výchova a český jazyk. Po letech učitelské praxe na základní a střední škole se stal pracovníkem Výzkumného ústavu pedagogického v Praze a následně Národního ústavu pro vzdělávání.

Významně se podílel v 90. letech na tvorbě vzdělávacích programů, později na přípravě RVP ZV a dalších RVP. Má dlouholeté zkušenosti z praxe. Je fundovaným a zkušeným odborníkem v této oblasti, úspěšným autorem článků a publikací týkajících se kurikulárních dokumentů.

PaedDr. Lenka Burdíková – pro mateřské školy

Lektorka vystudovala Předškolní pedagogiku na UK v Praze, Speciální pedagogiku na PedF UK, Management a řízení školy. Pracovala jako učitelka i ředitelka MŠ, speciální pedagog ve speciální MŠ.

Má dlouholeté zkušenosti se spoluprací s PedF Uk Praha, Pedagogickou fakultou v Hradci Králové, se vzdělávacími agenturami, Pedagogickými centry aj. Pracovala též na MŠMT a úzce spolupracovala s ČŠI.

Ing. Jan Burdík – bitcoin

Lektor vystudoval ekonomii na ČZU v Praze. Pracoval jako ekonom, učitel ekonomie a marketingu na střední škole a dlouhodobě pracuje v oboru on-line marketingu. Posledních několik let se zajímá o bitcoin a vše s ním spojené.