Centrum přátel aktivního učení o.p.s.

Vzdělávání nejen pro pedagogy

Váš Školní vzdělávací program (dále ŠVP) představuje povinný dokument o výchově a vzdělávání ve vaší mateřské či základní škole.

Chcete mít jistotu, že váš ŠVP je v souladu s aktuálním Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní/základní vzdělávání, vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy?
Umožňuje Vám váš ŠVP reagovat na měnící se podmínky a požadavky v oblasti vzdělávání?
Splňuje váš ŠVP všechny požadované náležitosti tak, jak je kontroluje Česká školní inspekce?
Chcete aktualizovat svůj ŠVP a pomohla by vám odborná nezávislá konzultace s metodikem a posouzení ŠVP nebo jeho částí?

Na základě vlastních dlouholetých zkušeností a pozitivních zpětných vazeb od ředitelek a ředitelů základních i mateřských škol Vám nabízíme možnost zúčastnit se online kurzu nebo individuální konzultace.
Spolupracovali jsme při tvorbě mnoha ŠVP MŠ i ZŠ a stovky ŠVP jsme již zkontrolovali.
Kurzy jsou akreditovány u MŠMT v systému DVPP.

Jak mít ŠVP MŠ v souladu s RVP PV MŠMT – online kurz

Jak mít ŠVP MŠ v souladu s RVP PV MŠMT – individuálně

Jak mít ŠVP ZŠ v souladu s RVP ZV MŠMT – individuálně

Těšíme se na Vás!